نوار بهداشتی مسافرتی

 خرید نوار بهداشتی مسافرتی

نوار بهداشتی مسافرتی چیست ؟

 این نوع نوار بهداشتی مسافرتی،ترکیب و ظاهری شبیه به پدهای بهداشتی معمولی دارند.تفاوت پدهای مسافرتی دارای سایز،وقطر بسیار کمتری هستن.

فروشگاه اینترنتی ناجیتو : فروش آنلاین محصولات جنسی و خرید فوری نوار بهداشتی مسافرتی و تحویل فوری آن را برای شما به آسانی فراهم کرده است با بسته بندی محرمانه به شما تحویل می دهد.